Statement of Accounts

Statement of Payments made to Members of Aber Valley Community Council for 2022-23

Annual Return 2021-22

Statement of Payments made to Members of Aber Valley Community Council for 2021/2022

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Aber Valley Community Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit. Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Cymuned Cwmaber gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Annual Return 2020-21

Statement of Payments made to Members of Aber Valley Community Council for 2020/2021

2019/20

Annual Return – 2019-20

Issues Arising Report – 31st March 2020

Statement of Payments made to Members of Aber Valley Community Council for 2019/2020

2018/19

Annual Return 2018-19

Statement of Payments made to Members of Aber Valley Community Council for 2018/19

2017/18

Annual Return 2017-18

Statement of Payments made to Members of Aber Valley Community Council for 2017/18

 

Annual Return 2015-16

Annual Return 2014-15

Annual Return 2013-14